Сертификати 2018-06-04T08:28:49+00:00

  ISO 9001:2008 Certificate

ВАЛВО ЕООД, успешно ресертифицира система за управление на качеството по ISO 9001:2015

CE PED 97/23/EC

ВАЛВО ЕООД, притежава сертификат определящ продуктите ни като безопасни за работа съгласно директивата за съдове под налягане на Европейският Съюз. CE PED 97/23/EC

WRAS Certificate

ВАЛВО ЕООД, притежава сертификат удостоверяващ, че бътерфлай крановете VALVO са годни за питейна вода.

WRAS Certificate

ВАЛВО ЕООД, притежава сертификат удостоверяващ, че шибърните кранове с гумиран клин VALVO са годни за питейна вода.