Сертификати 2020-08-21T07:25:06+00:00

  ISO 9001:2015 Certificate

ТОНИНИ БГ ООД, успешно ресертифицира система за управление на качеството по ISO 9001:2015

IQ NET

IQ NET разпознаваем сертификат в целият свят, потвърждаващ системата ни за управление на качеството.

Булгарконтрола Сертификат

ТОНИНИ БГ ООД, притежава Сертификат за Съответствие (Conformity Certificate) удостоверяващ това, че предлаганите спирателни кранове отговарят на стандартите и са годни за питейна вода.