Връщане

/Връщане
Връщане 2020-10-20T11:25:36+00:00

Всеки потребител има право при он-лайн пазаруване от дистанция с поръчка от форма в сайта, в рамките на 14 дневен срок от датата на покупката да откаже закупена стока. Отказът от договора за покупко продажба е необходимо да бъде извършен по надлежният ред. Условията за това са следните:

  1. Желанието за отказ от покупката и връщане на продукт задължително трябва да бъде заявено на официалният e-mail адрес: office@tonini.bg . Това е единственият начин за отказ от покупка и е създаден в полза на потребителя с цел по недвусмислен начин да свидетелства за датата на която е обявено желанието на клиента за връщане на продукт.
  2. Клиентът трябва да предостави документ удостоверяващ датата на покупка, вида и стойността на съответният артикул.
  3. Трябва да са спазени изискванията на нормативните актове заложени в закона за защита на потребителите. Цялостна, подробна и актуална информация може да бъде добита на официалната страница на Комисията за защита на потребителите – www.kzp.bg

Стоки и услуги без право на отказ:

При определен тип поръчки и артикули не е възможно връщането и възстановяване на заплатената сума поради причини от различно естество предварително понятни за потребителя:

– клиентът желае допълнителна обработка или трансформация на продукта, свързана с нарушаване целостта и/или функционалността или промяна на фабричният вид водещи до невъзможна или рядко постижима последваща продажба на артикула

– когато артикул се изработва и/или внася от наш партньор извън България по индивидуална клиентска поръчка и по специално заложени от потребителя критерии

– когато даден артикул не се поддържа регулярно от доставчика на склад и се поръчва специално за клиента. В такива случаи клиентът заплаща предварително цялостно или частично стойността на продукта

– при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ

– при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естеството им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени

– във всеки един от горе упоменатите или подобни ситуации клиентът предварително и недвусмислено е информиран за съответната възможност и последваща невъзможност, като с потвърждаване и заплащане на поръчката дава изричното си съгласие

Забележка: уважаеми клиенти, нормативната уредба регулираща характера на долу-посочените текстове е далеч по-обширна и периодично актуализираща се. Поради тази причина се извиняваме предварително за възможни несъответствия в самите текстове или членовете на закона. За изчерпателна и актуална информация посетете сайтът на Комисията за защита на потребителите  или се свържете с териториалните звена.

В текста по-долу представяме в синтезиран вид общите условия, които трябва да бъдат на лице, за да може потребител да се възползва от правото си за връщане на стока без посочване на причина:

Съгласно чл. 50, ал. 1 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина да се откаже от получената стока в 14-дневен срок от датата на получаване на стоката. В този случай търговеца е длъжен да възстанови на потребителя в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си да се откаже от стоката, съгласно чл. 55, ал. 6 от Закона за защита на потребителите. Сумите се възстановяват в брой, чрез наложен платеж или по банкова сметка на клиента. Потребителят е длъжен да съхранява получените от търговеца стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите. За да бъдат върнати обратно закупените продукти задължително условие е те да бъдат в изряден търговски вид, без да са използвани и без да е нарушена целостта на опаковката.Стоката следва да бъде върната с ненарушена цялост, без дефекти, без липсващи части и с цялата окомплектовка. да не са правени опити за разглобяване на стоката. да няма следи от повреди, причинени от клиента поради невнимателно транспортиране, неправилна употреба или неспазване изискванията на производителя. Продуктите трябва да отговарят на вида, в който са получени от потребителя. На връщане и отказ не подлежат продукти, които не отговарят на тези условия съгласно Закона за защита на потребителите. Търговеца има право да откаже връщането на продукт, съобразно действащото законодателство. В случай на фабричен дефект, който е установен след получаването на продукта, клиента го връща за сметка на магазина и се изпраща друг продукт като заявения. В този случай транспортните разходи са за сметка на търговеца. При връщане на закупена стока по желание на клиента не поради рекламация, транспортните разходи са за сметка на клиента и не се възстановяват.