Надземен пожарен хидрант

//Надземен пожарен хидрант

Надземен пожарен хидрант

Доставихме 80 броя надземни пожарни хидранти комплект с фланшово коляно с пета за наш партньор!

Благодарим за доверието !

2018-11-20T07:52:26+00:00 ноември 20th, 2018|новини|